Áraink

A társaság megbízásait az alábbi konstrukcióban látja el:

-    A szolgáltatásainkat rendszeresen igénybe vevő ügyfeleinkkel tartós megbízási megállapodást kötünk, mely keretén belül havi fix díjazásért a fenti szolgáltatásokat soron kívül vehetik igénybe, melyekért külön díjat nem számítunk fel. Ezen havi fix összegű megbízási díjak külön megállapodás tárgyát képezik. Ezen összegen felül az eredményes behajtás után a behajtott összeg meghatározott százalékát sikerdíjként kapjuk meg, melyet amennyiben a partnerünk továbbhárítja az ügyfelére, a megbízónak külön összegbe már nem kerül. Ezen sikerdíjat kizárólag akkor kell társaságunk részére megfizetni, amikor az ténylegesen az adóstól behajtásra került.
 
-    Eseti megbízásokat bárki részére társaságunk sikerdíjért végzi, a konkrét egyedi eset összes körülményei alapján meghatározott százalék, mely függ egyrészt a tartozás nagyságától, másrészt az adósság keletkezésének időpontjától. Ezen sikerdíjat szintén utólag, a térüléskor kell megfizetni. Amennyiben a követelés behajtásához jelentős alvállalkozói igénybevétel válik szükségessé, a költségekre előleget kérünk, mely esetenként az ügy elvállalásakor kerül megállapításra.