Szolgáltatásaink

-    követelések behajtása
-    üzleti hírszerzés
-    céginformáció
-    szakmai tanácsadás
-    magánnyomozás


Követelések behajtása:
-a kapott adatokat ellenőrizzük, és amennyiben arra alkalmas, kapcsolatot kezdeményezünk az adóssal (levél útján illetve személyesen),
-ha a kapcsolatlétesítés a megbízó által ismert címen nem vezet eredményre, lakcímkereséssel vagy egyéb úton (magánnyomozás) felkutatjuk az adósokat,       
-az adós pénzügyi helyzetének felmérése (környezettanulmány, egyéb mód),
-ajánlatot teszünk az adósnak a követelés teljesítésének optimális módjára, anyagi források híján hitelügyintézés partner cégünkön keresztül,
-fizetési megállapodást megkötjük, pénzügyi rendezése letéti számlát biztosítunk, annak teljesülését folyamatosan ellenőrizzük,
- amennyiben az adós önként nem teljesít, illetve a megállapodást nem tartja be, peres eljárást, büntetőeljárást, illetve felszámolási eljárást kezdeményezünk, mely eljárások választása a gazdaságosság szem előtt tartásával a behajtandó összeg nagyságától, illetve az adós vagyoni helyzetétől függ,
-amennyiben a peres eljárásra kerül sor, a jogi képviseletet a partner iroda külön megállapodás alapján látja el, a végrehajtási eljárás lefolytatásával végigkísérve az ügyet, az önálló bírósági végrehajtóval a kapcsolatot tartja az ügy befejezéséig,
-felszámolási eljárás kezdeményezése esetén, annak elrendelését követően a felszámolóbiztos felé a hitelezői igény bejelentés, illetve az eljárás végéig a kapcsolattartás a felszámolóbiztossal.


Üzleti hírszerzés:
Jelentős értékű megállapodások előtt, a leendő partner anyagi helyzetének vizsgálata a törvényesen beszerezhető adatok alapján, annak elemzése szakértővel.


Céginformáció:
A hatályos cégnyilvántartás alapján a leendő illetve már meglevő partnerek vizsgálata, adatok elemzése, javaslattétel.

 
Szakmai tanácsadás:
A vállalkozás átvilágítása, a rendelkezésre álló mérlegek eredményeinek elemzése, különös tekintettel a fizetési határidők betartására, javaslattétel szerződéskötést megelőzően.


Magánnyomozás:

A jelenleg hatályos jogszabályok adta lehetőségek között cégek megbízhatóságának ellenőrzése, ismeretlen helyen tartózkodó ügyfelek felkutatása, vagyontárgyak felkutatása, információ polgári peres és nemperes eljárásokhoz, büntető eljárásokhoz .